قوانین و شرایط استفاده

  • پلن پیش فرض ثبت نامی، پلن تست با محدودیت زمانی و کلمات تولیدی توسط هوش مصنوعی می باشد و پس از تکمیل محدودیت استفاده، نیاز به ارتقاء عضویت از داخل پنل خود خواهید داشت.
  • تمامی پلن های عضویت در سایت دارای محدودیت زمانی 1 ماهه و 1 ساله و با محدودیت تعداد کلمات تولید شده توسط ربات می باشند که در توضیحات هر پلن قابل مشاهده است.
  • ربات های پیشکاربات تماما بر پایه هوش مصنوعی شرکت OpenAI هستند و پیشکاربات هیچگونه مسئولیتی درباره نحوه پاسخ و صحت پاسخ های داده شده به کاربر را ندارد.